Tantárgyak, óraszámok

Iskolánkban lehetőség van az elméleti felkészülést távoktatáson keresztül e-learning segítségével elsajátítani. A jelentkezés ugyanúgy történik mint a tantermi képzésnél, de a tanuló a jelentkezés és a regisztráció után kap egy felhasználónevet és egy jelszót amivel saját maga az interneten keresztül fel tud jelentkezni az etitán honlapjára és önállóan fel tud készülni az elméleti vizsgára. A rendszer a tananyag elvégzése után küld egy igazoló emailt a sikeres tanfolyam elvégzéséről és ezután tudjuk a tanulót elméleti, hatósági vizsgára bejelenteni. A gyakorlati képzés már megegyezik a tantermi képzés gyakorlati óráival Az e-learning képzés hozzáférési idejeit és árait a 2. számú melléklet tartalmazza.


A tantermi képzés elméleti és gyakorlati óraszámait a következő táblázat tartalmazza. A kötelező óraszámok a vizsgaórákat is tartalmazzák!  

  "AM" "A1" "A1" "A2" "A2"2 "A2"3 "A"2 "A"3 "A"4 "A"5 "A"6
KRESZ
18 18 1 18 - 1 - 1 - 1 18
Vezetéselmélet 7 7 1 7 - 1 - 1 - 1 7
Szerkezeti és 
üzemeltetési ismeretek
- 5 1 5 - 1 - 1 - 1 5
Gyakorlati 11 17 2 17 13 9 17 11 13 9 27

1 érvényes "B"kategóriás vezetői engedéllyel
2 "A1" alkategória megszerzését követő 2 éven belül
3 "A1"alkategória megszerzését követő 2 éven túl
"A korlátozott" vagy "A2" alkategória megszerzését követő 2 éven belül
5 "A korlátozott" vagy "A2" alkategória megszerzését követő 2 éven túl
6 amennyiben betöltötte 24. életévét és nem rendelkezik legalább 2 éves „A2” alkategóriás vezetői engedéllyel

 

  "B" "BE" "C" "C"* "CE" "D"
KRESZ 18 6 20 - 4 8
Vezetéselmélet 6 4 12 - 4 6
Szerkezeti és
üzemeltetési ismeretek
4 4 22 - 4 6
Munkavédelem, 
Tűzvédelem, Szállítás
- 4 10      
Biztonsági ellenőrzés
és üzemeltetés
- 4 16 16    
Gyakorlati 30 17 30 30 15 31

* "C1" alkategória megszerzését követő 2 éven belül.

 


Az eredményes felkészüléshez a következő szakirodalmat ajánljuk:
- Kotra Károly: KRESZ tankönyv
- Motorkerékpárosok, segédmotorosok tankönyve
- Tesztkönyv a járművezetői vizsgához
- Tankönyv “C”, “D”, “E” kategóriás tanfolyamokhoz


Az elméleti tanórák időtartama 45 perc a tanórák között legfeljebb két tanóránként legalább 10 perc szünetet kell tartani.

A tananyag könnyebb elsajátítását videokazetták, DVD-k, számítógépes oktatóprogramok, szemléltető eszközök segítik.
Elméleti vizsgára csak az bocsátható, aki az elméleti tanfolyamot elvégezte (az egyes tantárgyak tanteremben történő elméleti oktatására vonatkozó kötelező óraszám 10%-nál kevesebb hiányzást önálló felkészüléssel is lehet pótolni, de ettől magasabb óraszámú hiányzás esetén a tanuló számára azon témakörökből, melyeken nem vett részt, pótfoglalkozást kell tartani), vagy annak elvégzése alól mentesült és az első vizsgajelentésig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb mint kilenc hónap telt el. Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem
teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára. Megfelel a külön jogszabályokban meghatározott egészségügyi, valamint – írásbeli nyilatkozata alapján – a közlekedésbiztonsági feltételeknek. A gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetében az alapfokú iskolai végzettség meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozik. a szabályosan kitöltött jelentkezési lapját ügyfélfogadó irodánkban, időben leadta, vizsgadíjait, tandíjait befizette.

Vezetési gyakorlat tantárgy oktatását valamennyi elméleti tantárgyból tett sikeres vizsga után szabad megkezdeni (kivéve „A1”kategória meglévő „B” kategóriával). Amennyiben a tanuló mentesült az elméleti tanfolyam és vizsga alól, gyakorlati vizsgáit a vezetési karton hitelesítésétől számított 12 hónapon belül kell sikeresen teljesítenie. A 12 hónapon túl kizárólag akkor bocsátható elméleti vizsga és tanfolyam nélkül vizsgára, ha - automatikusan működtetett tengelykapcsolóval, illetőleg sebességváltóval felszerelt jármű vezetésére korlátozott vezetői engedélyét hagyományosan működtetett erőátvitelű jármű vezetésére terjeszti ki, vagy - mint mozgássérült, meghatározott jármű vezetésére jogosító érvényes vezetői engedélyét más – de ugyanabba a kategóriába tartozó – jármű vezetésére kívánja érvényesíteni, vagy - számára a bíróság – külön jogszabály alapján – a járművezetés újbóli gyakorlását a járművezetéshez szükséges jártasság igazolásától tette függővé. Közúton a forgalmi feladatok oktatása csak a sikeres rutin vagy járműkezelési vizsga után (kivéve „B” kategória) kezdhető meg.

Gyakorlati vizsgát csak az tehet, aki betöltötte a kategóriájának megfelelő jogszabályban előírt életkort és a kötelezően előírt minimum óraszámokat és menettávolságokat igazoltan teljesítette.

Kiskunhalasi iroda

Kiskunhalas Jósika u. 1

Jánoshalmi iroda

Jánoshalma Arany János u. 2.

Search