Halasi ATI Kereskedelmi, Oktatásszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Halasi ATI Kft.

6400 Kiskunhalas, Jósika u. 1.

Telefon: 77/424-534

Honlap: www.hati.hu

e-mail cím: info@hati.hu

 

Cégbírósági bejegyzés szám:                             03-09-105873/21

Adószáma:                                                         11571182-2-03

Képzési engedély száma:                                   BA/KV/114/2/2006

Képzést engedélyező hatóság megnevezése:     Építési és Közlekedési Minisztérium

                                                                            Közúti Gépjármű-közlekedési Hatósági Főosztály

                                                                            1138 Budapest, Váci út 188. D épölet földszint,

                                                                            Postacím: 1442 Budapest, Pf.: 89.

                                                                            Tel: 1/477-1551

                                                                            E-mail cím: kghf@ekm.gov.hu

Felnőttképzési nyilvántartási szám                    B/2020/001532

Iskolavezető: (HATI KFT. tagja)                      Pocsai László                                     

Iskolavezető azonosítási száma:                        11145

Iskolavezetői e-mail címe:                                 info@hati.hu

Iskolavezető telefonszáma:                                70/384-28-35

Ügyfélfogadás helye:                                         Kiskunhalas, Jósika u. 1.

Ügyfélfogadás ideje:                                          hétfő-csütörtök: 08:00 - 16:30

                                                                            péntek 08:00 – 16:00

Telephely:                                                          Kiskunhalas, Kéve u. 3.

Fióktelephely:                                                    Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 77.

Tisztelt Hallgatónk!

Üdvözöljük Önt abból az alkalomból, hogy Akkreditált Autósiskolánkat választotta vezetői engedélyének megszerzése érdekében. Tájékoztatjuk, hogy iskolánk segédmotoros (moped) (“AM”), motorkerékpáros (“A/1”, “A2”, és “A”), személygépkocsi (“B”), tehergépkocsi (“C”), nehézpótkocsi („B96”), (BE”) és (“CE”) autóbusz (”D”) kategóriás képzéssel foglalkozik.

A 24/2005. (IV. 21.) GKM. rendelet szerint a járművezetőket tanfolyamon kell képezni.

A gyors és eredményes vizsga érdekében az alábbiakat ajánljuk szíves figyelmébe:

Elméleti oktatásainkat Autósiskolánk Kiskunhalason Jósika u. 1. szám alatti tantermében

       Jánoshalmán, a Dózsa György u. 77 sz. alatti tantermében tartjuk.

A gyakorlati oktatás helyei:

 • Rutin, illetve járműkezelési oktatás helye: Kiskunhalas, Vállalkozók útja 2.
 • Gyakorlati oktatás “váltási helye”: Kiskunhalas, Jósika u. 1.

Tanfolyami felvétel feltételei

Tanfolyamra csak olyan személy vehető fel, akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van. Magyar állampolgár esetén igazolhatja személyigazolvánnyal vagy jogosítvánnyal, vagy útlevéllel, és lakcímkártyával. Nem magyar állampolgár (külföldi) jelentkező esetén a tanfolyamra ugyan felvehető, de a vezetői engedélyét csak akkor lehet kiadni, ha a megelőző 185 napban Magyarországon tartózkodott. A 185 nap időtartamú magyarországi tartózkodás igazolására be kell mutatni az idegenrendészeti hatóság által kiállított tartózkodási jogot igazoló okmányt, illetve az útlevelet.

A külföldi hatóság által kiállított vezetői engedélyt megfelelőnek kell tekinteni, ha

 • az az ország, amelyben a vezetői engedélyt kiadták csatlakozott az 1968. évi Bécsi Közúti Közlekedési Egyezményhez, vagy
 • az engedélyt az EGT valamely tagállamában adták ki.

Amennyiben a külföldi vezetői engedélyből az egészségi alkalmasság időtartama nem állapítható meg, vagy az a magyar jogszabályban meghatározott időtartamtól eltér, az egészségi alkalmassági igazolást is be kell mutatni.

 

Jelentkezési adatlap: A vizsgaközpont részére, meghatározott módon benyújtott, a tanuló, illetve törvényes képviselője által hitelesített jelentkezési adatlap.

Felnőttképzési Szerződéskötés: A tanfolyami tájékoztató után, a tanfolyam megkezdése előtt.

Életkor:  Tanfolyamra, csak az vehető fel, aki a külön jogszabályban meghatározott életkort,(“AM”14 év, “A1” 16 év; “A2” 18 év, “A.” két éve meglévő “A2” esetén 20 év, ennek hiányában “A.”  24 év,  “B” 17 év, “BE” 18 év, “C”, “CE” 18 év,   ”D” 21 év betöltötte), vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb. Az „AM” kategória 16 éves korig, „B” kategória 18 éves korig, „C”, „CE” kategória 21 éves korig, a „D” kategória 24 éves korig kizárólag Magyarország területén jogosít vezetésre.

Elméleti vizsgára csak az bocsátható, aki legfeljebb az előírt életkornál három hónappal fiatalabb.

Gyakorlati vizsgát az tehet, aki a jogszabályban meghatározott életkort betöltötte, kivéve „AM” kategóriás járműkezelési vizsgát; „C”, vagy „D” kategóriás rutin vizsgát tehet az is, aki az előírt életkort még nem töltötte be, azonban forgalmi vizsgára csak a jogszabályban előírt életkor betöltése után bocsátható.

Fiatalkorú esetén a tanfolyamra való felvétel feltétele, a szülő beleegyezése, amelyet a tanulószerződésben és a jelentkezési adatlapon aláírásával elismer.

Iskolai végzettség: Nem gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetén, írni olvasni tudás, gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetén, közoktatási törvény szerinti alapfokú iskolai végzettséget megszerezte.

Egyéb feltételek:

 1. “A” járműkategóriás vizsgához legalább két éve érvényes “A2” járműkategóriás vezetői engedélye, ezek hiányában a 24. életévét betöltötte.
 2. “C” járműkategóriás vizsgához „B” kategóriára érvényes vezetői engedélye.
 3. Kombinált kategóriás vizsgához a vonó járműkategóriára érvényes vezetői engedélye van és a külön jogszabályban meghatározott kezdő vezetői minősítés megszűnt.
 4. ”D” járműkategóriás vizsgához már meglévő „B” kategóriás vezetői engedélye.
 5. Az előírt érvényes vezetői engedély helyett egy évig elfogadható a feltételként meghatározott kategória megszerzését tanúsító magyar közlekedési hatóság által kiállított vizsgaigazolás. Az egy évet az adott kategória utolsó sikeres vizsgája letételének időpontjától kell számítani.
 6. Írásbeli nyilatkozata alapján a külön jogszabályban meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel.

Orvosi alkalmasság:

 1. az 1. alkalmassági csoportba tartozó személy esetén, a vizsgált személy háziorvosa vagy a vizsgált személy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti háziorvos.
 2. a 2. alkalmassági csoportba tartozó személy esetében a vizsgált személy háziorvosa, vagy a munkavállalót foglalkoztató vagy foglalkoztatni kívánó munkáltató részére foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgálat orvosa vagy nem szervezett munkavégzés keretében dolgozó, vagy foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban nem álló személy esetén a lakóhelye szerinti területileg illetékes foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely orvosa.
 3. a Magyar Honvédség, az Országgyűlési Őrség, a rendvédelmi szervek és a nemzetbiztonsági szolgálat által kijelölt orvos, ha az érdekelt személye e szervek állományában teljesít szolgálatot, vagy ilyen szervvel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll.
 4. a MÁV Kórház és Rendelőintézet (Szolnok) és a Vasút-egészségügyi és Szolgáltató Közhasznú Társaság által kijelölt orvos, ha az érdekelt személy a vasutas biztosítottak köréről és a vasút-egészségügyi intézetekbe történő beutalás szakmai rendjéről szóló rendelet hatálya alá esik.
 5. alkalmassági csoportba kell sorolni azt a közúti járművezetőt, aki az „A1”, „A2”, „A” kategóriába, „B” kategóriába, „B96” és „B+E” kombinált kategóriába tartozó járművet vezet vagy kíván vezetni.
 6. alkalmassági csoportba kell sorolni azt a közúti járművezetőt, aki „C” kategóriába, „C+E” kombinált kategóriába, „D” kategóriába tartozó járművet vezet vagy kíván vezetni. Az 1. alkalmassági csoportra vonatkozóan alkalmasnak minősített személy nem vezethet olyan járművet, amelyhez a 2. alkalmassági csoport szerinti egészségi alkalmasság megállapítása szükséges. A 2. alkalmassági csoportba sorolt személyt – egészségügyi alkalmasságának megállapítása esetén – alkalmasnak kell tekinteni az 1. alkalmassági csoportra is.

Pályaalkalmasság: Különböző munkakörök betöltését PÁV I-II-III. kategóriákhoz kötik. PÁV I. minősítés szükséges megkülönböztető jelzésekkel ellátott gépjárművek vezetéséhez. PÁV II. minősítés szükséges a közúti közlekedési szolgáltatás keretében személyszállítást végző autóbusz (trolibusz), személygépkocsi, a nemzetközi közúti személyszállítást végző autóbusz, amelyben a vezetőülésen kívül legalább 17 állandó ülőhely van, illetve a veszélyes áru szállítását végző gépjármű vezetéséhez. PÁV III. minősítés szükséges a 7500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó, közúti közlekedési szolgáltatást, illetve nemzetközi közúti áruszállítást végző tehergépkocsi, vontató, nyerges vontató és járműszerelvény vezetéséhez. Az I. és II. kategóriákhoz legalább két éves, folyamatosan érvényes vezetői engedély és 2. csoportos egészségi alkalmasság szükséges. A III. kategóriához csak 2. csoportú egészségi alkalmasságra van szükség.

Ezeknek a feltételeknek a megléte esetén be kell mutatnia személyi igazolványt és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, illetve ha van vezetői engedélyét, az adatok ellenőrzése céljából.                                        

Tan- és vizsgadíj befizetés: az Erste bankba történik kézpénzben vagy banki átutalással az autósiskolánk számlájára, de lehetőség van az összeg irodánk házi pénztárába való befizetésére is, melyről számlát állítunk ki.

Az ügyfélszolgálatunknál kezdeményezheti az igazoló-okirat bemutatásával tanfolyami felmentését valamely tárgyból.

Tantárgyak, óraszámok

Iskolánkban lehetőség van az elméleti felkészítést távoktatáson keresztül e-learning segítségével elsajátítani. A jelentkezés ugyanúgy történik, mint a tantermi képzésnél, de a tanuló a jelentkezés és a regisztráció után kap egy felhasználónevet és egy jelszót, amivel saját maga az interneten keresztül fel tud jelentkezni az e-titán honlapjára, és önállóan fel tud készülni az elméleti vizsgára.
A rendszer a tananyag elvégzése után küld egy igazoló e-mailt a sikeres tanfolyam elvégzéséről, és ezután tudjuk a tanulót elméleti, hatósági vizsgára bejelenteni. A gyakorlati képzés már megegyezik a tantermi képzés gyakorlati óráival. Az e-learning képzés hozzáférési idejeit és árait a 2. számú melléklet tartalmazza.

 
"AM"
"A1"
"A1"1
"A2"
"A2"2
"A2"3
"A"2
"A"3
"A"4
"A"5
"A"6
KRESZ

12
14
1
14
-
1
-
1
-
1
14
Vezetéselmélet
4
4
1
4
-
1
-
1
-
1
4
Szerkezeti és 
üzemeltetési ismeretek
-
4
1
4
-
1
-
1
-
1
4
Gyakorlati
11
17
3
17
13
9
17
11
13
9
27

1
 érvényes "B"kategóriás vezetői engedéllyel
2 "A1" alkategória megszerzését követő 2 éven belül
3 "A1"alkategória megszerzését követő 2 éven túl
"A korlátozott" vagy "A2" alkategória megszerzését követő 2 éven belül
5 "A korlátozott" vagy "A2" alkategória megszerzését követő 2 éven túl
6 amennyiben betöltötte 24. életévét és nem rendelkezik legalább 2 éves „A2” alkategóriás vezetői engedéllyel
 

 

"B"

"B96"

"BE"

"C"

"C"*

„C”

„D”-vel

"CE"

"D"

„D” „C”nélk.

KRESZ

18

-

6

20

-

24

4

8

12

Vezetéselmélet

6

-

4

12

-

12

4

6

8

Szerkezeti és
üzemeltetési ismeretek

4

3

4

22

-

16

6

8

8

Munkavédelem, 
Tűzvédelem, Szállítás

-

3

4

12

-

-

 

 

8

Gyakorlati

30

4

12

17

13

13

13

26

38

* "C1" alkategória megszerzését követő 2 éven belül.
 

Az eredményes felkészüléshez a következő szakirodalmat ajánljuk:
- Kotra Károly: KRESZ tankönyv
- Motorkerékpárosok, segédmotorosok tankönyve
- Tesztkönyv a járművezetői vizsgához
- Tankönyv “C”, “D”, “E” kategóriás tanfolyamokhoz

Az elméleti tanórák időtartama 45 perc a tanórák között legfeljebb két tanóránként legalább 10 perc szünetet kell tartani.

A tananyag könnyebb elsajátítását videokazetták, DVD-k, számítógépes oktatóprogramok, szemléltető eszközök segítik.
Elméleti vizsgára csak az bocsátható, aki az elméleti tanfolyamot elvégezte (az egyes tantárgyak tanteremben történő elméleti oktatására vonatkozó kötelező óraszám 10%-nál kevesebb hiányzást önálló felkészüléssel is lehet pótolni, de ettől magasabb óraszámú hiányzás esetén a tanuló számára azon témakörökből, melyeken nem vett részt, pótfoglalkozást kell tartani), vagy annak elvégzése alól mentesült és az első vizsgajelentésig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb mint kilenc hónap telt el. Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem
teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára. Megfelel a külön jogszabályokban meghatározott egészségügyi, valamint – írásbeli nyilatkozata alapján – a közlekedésbiztonsági feltételeknek. A gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetében az alapfokú iskolai végzettség meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozik. a szabályosan kitöltött jelentkezési lapját ügyfélfogadó irodánkban, időben leadta, vizsgadíjait, tandíjait befizette.
Vezetési gyakorlat tantárgy tantárgy oktatását valamennyi elméleti tantárgyból tett sikeres vizsga után szabad megkezdeni (kivéve „A1” kategória meglévő „B” kategóriával). Amennyiben a tanuló mentesült az elméleti tanfolyam és vizsga alól, gyakorlati vizsgáit a vezetési karton hitelesítésétől számított 12 hónapon belül kell sikeresen teljesítenie. A 12 hónapon túl kizárólag akkor bocsátható elméleti vizsga és tanfolyam nélküli vizsgára, ha
 • automatikusan működtetett tengelykapcsolóval, illetőleg sebességváltóval felszerelt jármű vezetésére korlátozott vezetői engedélyét hagyományosan működtetett erőátvitelű jármű vezetésére terjeszti ki, vagy
 • mint mozgássérült, meghatározott jármű vezetésére jogosító érvényes vezetői engedélyét más – de ugyanabba a kategóriába tartozó – jármű vezetésére kívánja érvényesíteni, vagy
 • számára a bíróság – külön jogszabály alapján – a járművezetés újbóli gyakorlását a járművezetéshez szükséges jártasság igazolásától tette függővé.
Közúton a forgalmi feladatok oktatása kétkerekű járművek esetén csak a sikeres járműkezelési vizsga után kezdhető meg.

Gyakorlati vizsgát csak az tehet, aki betöltötte a kategóriájának megfelelő jogszabályban előírt életkort és a kötelezően előírt minimum óraszámokat és menettávolságokat igazoltan teljesítette.
 

Mentesítések

Az alább felsorolt képesítéssel rendelkező tanulókat a tanfolyam adott tantárgyának foglalkozásain való részvétel alól az iskolavezető mentesíti. A vizsgakötelezettség alóli mentesítési kérelem a felmentés alapjául szolgáló - az iskolavezető által hitelesített - okirat fénymásolatának a Jelentkezési adatlaphoz való csatolásával történik. Ugyanígy kell eljárni a korábban szerzett vezetői engedély (járművezetői engedély, járművezetői igazolvány) esetében is. A vizsga alóli mentesítést a vizsgaközpont engedélyezi.

„Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek” tan- és vizsgatárgyakból (kivéve „AM”, ”A1”, „A2.”, „A” és „B” járműkategóriát):

 • Bármely egyetemen (főiskolán) szerzett gépész-, autógépész-, közlekedés mérnöki vagy üzemmérnöki vagy mérnöktanári vagy üzemmérnöki műszaki tanári oklevél, szakirányú műszaki oktatói oklevél. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi egyetem, Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolai Karon és a jogelőd Katonai főiskolán szerzett - harcjármű üzembentartó szakos oklevél, - katonai gépjármű üzemeltető szakos oklevél, - gépjármű technikus tiszti, -harcjármű üzemeltetői üzemmérnök képesítés.
 • Műszaki ismeretek szakos szakoktatói oklevél (vagy ezzel egyenértékű képesítés).
 • Technikusi oklevél (szakközépiskolai érettségi) -közúti járműgépész, - közlekedés gépész, - gépjármű-technikai, - gépjármű üzemi, - mezőgazdasági gépész, mezőgazdasági gépjavító, gépjárművezető és karbantartó - építőgépész szakon végzettek.
 • Szakképesítés - szakmunkás bizonyítvány, - autószerelő, - anyagmozgatógép-szerelő, - építőgép szerelő, - mezőgazdasági gépszerelő, - gépjárművezető és karbantartó, - mezőgazdasági gépész,- fakitermelési gépkezelő, - állattartó telepi gépész,- kertészeti gépész - növénytermesztő gépész, -erdőgazdasági gépész, - mezőgazdasági gépszerelő és gépüzemeltető, -mezőgazdasági gépjavító és karbantartó, -a közúti járművezetői vizsgáztatás keretében szerzett gépjárműkezelői bizonyítvány.

Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás

 • Munkavédelmi szakképzés keretében szerzett szakképesítés: - munkavédelmi szakmérnöki oklevél, - munkavédelmi üzemmérnöki oklevél, - felsőfokú munkavédelmi szakképesítő egyetemi tagozaton szerzett oklevél - munkavédelmi technikusi oklevél, - középfokú munkavédelmi szakképesítő oklevél,- a közúti járművezetői vizsgáztatás keretében 1993. január 1-je után tett sikeres vizsga a “Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás” vizsgatárgyból.

Egyéb mentességek

Mentesül az elméleti tanfolyam és vizsga alól és gyakorlati vizsgára bocsátható az is, aki

 • „A2” alkategóriás vizsgához – két évnél nem régebben szerzett – „A1” alkategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik.
 • „A” kategóriás vizsgához – két évnél nem régebben szerzett – „A2”, vagy „A1” alkategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik.
 • „C” kategóriás vizsgához – két évnél nem régebben szerzett – „C1” alkategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik.

Mozgáskorlátozott, siket valamint olyan tanulót, aki a magyar nyelvet nem beszéli, a tanfolyam elméleti tantárgyainak foglalkozásain való részvétel alól, kérésre, az iskolavezető mentesíti. A mentesített tanuló felkészítésében a képzőszerv a tanulóval kötött külön megállapodás szerint működik közre.

Elméleti vizsga és tanfolyam nélkül is gyakorlati vizsgára bocsátható az, aki automatikusan működtetett tengelykapcsolóval, illetőleg sebességváltóval felszerelt jármű vezetésére korlátozott vezetői engedélyét hagyományosan működtetett erőátvitelű jármű vezetésére terjeszti ki.

Az elsősegélynyújtásból: előírt ismeretek megszerzését tanúsító - a Magyar Vöröskereszt által kiállított - “Igazolás” nélkül is a vizsgaigazolás kiadható: A 31/1992. (XII. 19.) NM rendelet alapján: - az orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi, - az állatorvos-tudományi egyetemen szerzett állatorvosi, - védőnői,- szülésznői, - dietikusi, - mentőtiszti, - gyógytornász, - egészségügyi szakoktatói, - diplomás ápolói, oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők, - közegészségügyi felügyelői, járványügyi ellenőr főiskolai szakon végzettek, - valamint az egészségügyi iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzésben állam által elismert egészségügyi szakképesítéssel rendelkezők, a szakképesítés megszerzését tanúsító okirattal igazolhatják, valamint intézetvezető szakképzettséget tanúsító oklevelet szerzettek,

továbbá: minden olyan vizsgázó, aki 1969. július 1-je és 1983. december 31-e között “D” járműkategóriás vezetői engedélyt vagy „TR” kategóriára járművezetői engedélyt szerzett, valamint aki 1984. január 1-je után bármely kategóriában vezetői engedélyt, „TR” kategóriára járművezetői engedélyt, illetve mezőgazdasági vontatóra, segédmotoros kerékpárra, vagy lassú járműre járművezetői igazolványt szerzett.

Abban az esetben, ha a Magyar Vöröskereszt által kiadott “igazolással” nem rendelkezik és felmentést sem kapott, akkor az Autósiskola vállalja, hogy a Magyar Vöröskereszttel egyeztetve a tanfolyamot megszervezi, és a hallgatók az igazoláshoz szükséges vizsgát letehetik.

Gyakorlati vezetés

Egy óra 50 perc vezetés és 10 perc szünet.

Iskolánknál a gyakorlati oktatáshoz a tanuló, kocsi típust választhat. Ezek a következők:

 • Segédmotor: Honda Dio
 • „A1” : Honda NES-125, Honda CBR-125
 • „A2.”: Honda CBF 500
 • „A” : Kawasaki ER-6N, Honda CBF-600
 • Személygépkocsik: WV Golf, Skoda Fabia, Ford Focus, Toyota Corolla, Fiat Punto, Suzuki Swift, Hyunday I30, Citroen C5, Fiat Ducato
 • Tehergépkocsi: MAN 14-220, Mercedes Atego
 • Autóbusz: Volvo

Amennyiben saját járművet kíván használni, annak feltételeit külön szerződésben kell meghatározni.

Ha bármelyik gyakorlati vizsgáját (rutin, járműkezelés, forgalmi) bármelyik kategóriából (kivéve ha már rendelkezik korlátozás nélküli (mechanikus váltós) vezetői engedéllyel) automata váltós járművel veszi le, úgy a jogosítványába is ez a korlátozás bejegyzésre kerül és így csak automata váltóval ellátott járművet vezethet.

A vezetési gyakorlat alap- és főoktatási részében meghatározott feladatokból áll. A kötelezően előírt min. óraszámokat mindenkinek le kell vezetni. Egyéni adottságnak, életkornak itt jelentős szerepe van és befolyásolja a személyenkénti óraszükségletet. A forgalmi feladatra előírt óraszámok csak sikeres járműkezelési vagy rutinvizsga után kezdhetők meg (kivéve a „B” kategóriát és az „A1” kategóriát meglévő „B” kategóriával).

Hiányozni a gyakorlati foglalkozásokról nem lehet, és a mulasztást pótolni kell. Az előírt óraszámokat tényleges járművezetéssel kell eltölteni.

Az oktatás során, a járművön a tanuló, a szakoktató és az ellenőrzésre jogosult személyek tartózkodhatnak. Ezen kívül a tanuló hozzájárulásával jelen lehetnek még szakoktató-jelöltek és megfigyelő tanulók is.

A kétkerekű járművek vezetőinek gyakorlati oktatása és vizsgája során a tanuló a következő felszereléseket köteles viselni: bukósisak, szemüveg (a bukósisak kialakításától függően), protektoros hosszú nadrág (nadrágba vagy nadrágra illeszthető protektorral), protektoros dzseki (dzsekibe vagy dzsekire illeszthető könyök- és gerincprotektorral), protektoros kesztyű, magas szárú, zárt cipő, vagy csizma.

Motorkerékpár hátsó ülésén oktatás közben személy nem szállítható.

A ténylegesen vezetéssel töltött időt, kezdési kilométert, dátum (óra, perc) szerint a vezetési kartonon az óra megkezdése előtt rögzítik, a tanuló valamint az oktató aláírásával hitelesítik, majd az óra végén a befejezési időt (óra, perc), záró kilométert ismét aláírásukkal hitelesítik.

A gyakorlati vezetés egyben forrása a legtöbb konfliktusnak is, ezért itt tartjuk szükségesnek rögzíteni a tanuló jogait és kötelezettségeit.

A tanuló jogai, kötelezettségei

A tanulónak joga van:

 • a képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv vállalkozói szerződését,
 • a vállalkozói szerződés valamennyi pontjában ígért szolgáltatást a képzőszervtől számon kérni, igénybe venni,
 • a képzést megszakítani, a pénzét meghatározott feltételek mellett visszakérni,
 • a tanfolyam elvégzett részéről hivatalos igazolást kérni,
 • az elméleti tanfolyamon mulasztását pótolni és akár több tanfolyamot is (a vizsga előtt, annak sikere érdekében) igénybe venni,
 • egyeztetni a gyakorlati vezetés időpontjait oktatójával és bizonyos észszerű határok között, kérni, hogy a lakásra, illetve a munkahelyére menjen el érte,
 • oktatót, kocsitípust választani és azon a kocsin vizsgázni,
 • oktatócserét kérni,
 • megbeszélt gyakorlati órákat legalább 24 órával előtte lemondani,
 • panaszt tenni és jogos esetekben kártérítést követelni,
 • titoktartást követelni a képzőszervtől és oktatójától egyaránt a személyiséget érintő kérdésekben,
 • a tanfolyamról számlát kérni.

 

A tanuló kötelessége:

 • a tandíjat minden esetben időben megfizetni,
 • a képzőszerv iskolai és pénzügyi rendtartását elfogadni és betartani,
 • az elméleti, gyakorlati foglalkozásokon józan, kipihent állapotban és az oktatási körülményekhez igazodó öltözetben megjelenni,
 • az általános emberi normákat megtartani és a foglalkozásokon kulturáltan viselkedni, azokon aktívan közreműködni,
 • a tanfolyami órákra készülni és az oktatói utasításokat követni (különösen fontos ez a gyakorlati vezetésnél, ahol az oktató a felelős vezető),
 • mulasztásait, hiányzásait pótolni,
 • a munkavédelmi előírásokat betartani.

A képzőszerv jogai, kötelezettségei

A képzőszerv jogai:

 • amennyiben a tanuló, az oktatási szerződésben, aláírásával elfogadja a képzőszerv vállalkozási feltételeit úgy az abban szereplő feltételeket, megfelelőségeket számonkérni.
 • ha a hallgató a tanfolyam díjat nem a pénzügyi részben meghatározott időben és módon fizeti ki és közben a tanfolyam díja megváltozik, úgy a képzőszerv az új árakat veszi figyelembe. A gyakorlati tandíjváltoztatás jogát fenntartjuk.
 • esetleges szerződésbontásnál a tanfolyamra meghirdetett kedvezmények nem vehetők figyelembe.
 • a képzés közvetített szolgáltatás keretében is történhet.

A képzőszerv kötelessége:

 • az érvényben levő jogszabályok, szabályzatok, valamint a vállalkozási feltételekben foglaltak szerint végezni a teljes tanfolyami képzést.

A képzés megszakítása, a tanuló távozása

A tanuló /kiskorú (18 év alatti) esetén szülő vagy törvényes képviselő/ írásbeli kérésére a képzést megszakítjuk, az addig elvégzettekről hivatalos igazolást adunk ki. A képzést egyoldalúan csak igen alapos indokkal érdemes megszakítani, mert annak anyagi vonzata is van.

(Lásd a pénzügyi részt!)

Tanfolyamról kizárás

Szeszesital, vagy más hasonlóan ható szer (gyógyszer, kábítószer stb.) hatása alatti állapotban a képzés bármely szakaszában tilos az oktatáson való részvétel, amely a tanfolyamról való azonnali kizárást eredményezi.

Szintén azonnali kizárást jelent, ha valaki a tanfolyam rendjét, fegyelmét súlyosan megszegi. A tanfolyamról kizárt tanulót nem illetik meg a tandíj-visszatérítés. Vezetői engedély csak újabb tanfolyam elvégzése után szerezhető!

Észrevétel, kérelem, panasz

Egy esetleges konfliktus általában az oktatás során kezdődik. Javasoljuk, ilyenkor elsősorban oktatójához forduljon, és vele rendezze problémáit. Ha ez nem segít, akkor panaszával, kérésével keresse fel ügyfélfogadó irodánkat, (6400 Kiskunhalas, Jósika u. 1., telefon: 77/424-534), forduljon Pocsai László iskolavezetőhöz.

Az iskolavezető félfogadási ideje: előzetes egyeztetés után, munkanapokon: 14-16 óráig. Bármilyen kérését, panaszát, észrevételét írásban is beadhatja. Az Ön képzésével kapcsolatos valamennyi ügyben csak Ön, vagy a törvényesen meghatalmazott jogi képviselője járhat el. Senki másnak, még a legközelebbi hozzátartozónak sem adunk ki információt vagy fizetünk vissza tandíjat. Amennyiben az iskolavezető az Ön számára nem intézkedett megnyugtató módon, úgy a következő szervekhez fordulhat:

Szakmai felügyeleti szervünk:

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.

1033 Budapest, Polgár u. 8-10.

Telefonszám: +36-1-510-0101, +36-1-814-1800

Web: www.kavk.hu

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.

Dél-Alföldi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály

Bács-Kiskun Vármegyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály

Cím: 6000 Kecskemét, Szent István Krt.19/a Telefon: 76/795-110

E-mail: bacs@kavk.hu

Pénzügyi feltételek

A „B” kategóriás közlekedési alapismeretek tanfolyam és közlekedési alapismeretek vizsga díjának megfizetéséhez az Állam támogatást nyújt, amely a sikeres elméleti vizsga letétele napjától számított 1 éven belül elektronikus űrlapon, vagy formanyomtatványon igényelhető vissza.

Jogosultak:

 • sikeres közlekedési alapismeretek vizsga napján a 20. életévét még nem töltötte be;
 • csecsemőgondozási díjban,
 • gyermekgondozási díjban,
 • a családok támogatásáról szóló törvény szerinti gyermekgondozást segítő ellátásban részesül.

Támogatás mértéke a közlekedési alapismeretek tanfolyam díjának és a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga igazgatási szolgáltatási díjának ténylegesen megfizetett összege, de legbeljebb 25.000,- Ft.

Tandíj alatt a teljes képzési szolgáltatást kell érteni még akkor is, ha a részletekben lett meghatározva és megfizetve. Tan- és vizsgadíjat az ügyfélfogadó irodában, vagy átutalással lehet befizetni. Részletfizetés vagy pótóra vásárlás esetén is.

Készpénzt tilos a tanulónak átadnia és az oktatónak átvennie!

Részletfizetés lehetséges. A tanfolyam indulásakor az elméleti tanfolyam díját kell befizetni melyet első részletként, foglalónak tekintünk, a PTK. idevonatkozó rendelkezései szerint. A tandíj további részét megállapodás szerint a tanfolyam végéig, de legkésőbb a forgalmi vizsgára való kiírásig kell rendezni (forgalmi vizsga előtt egy hét). A csoportos foglalkozásokat igénylő szolgáltatás (elméleti tanfolyam) tandíjrésze a tanfolyam beindulása után nem változik és nem is kérhető, téríthető vissza.

Gyakorlati tandíj esetében, az esetleges tandíjváltozás jogát az autósiskola fenntartja.

A tanfolyam beindítása után, amennyiben gyakorlati tandíjváltozás történik úgy a tanulót az iskola a változást megelőzően 1 hónappal köteles értesíteni. Ebben az esetben az autósiskola lehetőséget biztosít tanulói számára, ezen időszakban, még a régi áron történő, tandíj előre megfizetésére. Amennyiben a tanuló nem kíván élni ezzel a lehetőséggel, úgy további szolgáltatást csak új tanulmányi szerződés megkötése után biztosítunk.

A gyakorlati vezetési órák és a pótórák díjai megegyeznek.

A tanfolyam félbeszakítása esetén a tanuló - írásbeli kérelemre (pl: a tanuló másik autósiskolánál szeretné folytatni a képzést) – a fel nem használt tanfolyamdíjat visszaigényelheti, kezelési költség és az estlegesen nyújtott kedvezmény levonása után.

A kezelési költség nem lehet több, mint a teljes tandíj 10 %-a. Nem kell a kezelési költséget megfizetni annak a tanulónak, aki a képzést az oktató vagy képző szerv hibájára visszavezethető okok miatt szünteti meg és kéri át magát másik képző szervhez.

A tandíjakat az 1. számú melléklet tartalmazza.

Amit a vizsgáról általában tudni kell

 • Pontos időben kell megjelenni.
 • Az elméleti vizsgáztatás számítógépen történik az ország bármely vizsgaközpontjában.
 • Valamennyi vizsgán a tanulónak igazolnia kell a személyazonosságát (pl.: személyi igazolvány, útlevél lakcímkártyával, stb.), be kell mutatnia a jogosítványát (ha már rendelkezik vele).
 • Aki a vizsgán valamely tárgyból nem felelt meg, a pótdíj befizetése után kérhet és kaphat új vizsgaidőpontot a vizsgabizottságtól.
 • Az írásbeli vizsga helyett a vizsgabizottság vezetőjének engedélye alapján szóbeli vizsgát tehet, az, aki a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszéli, illetőleg érti, vagy a vizsga időpontjában egészségi állapota miatt írásra képtelen.
 • Forgalmi vizsga csak sikeres rutin, illetve járműkezelési vizsga után tehető, kivéve „B”, illetve „A1” meglévő „B”-vel.
 • A vizsgát a vizsgabiztos köteles felfüggeszteni és a hatóság vezetője hat hónapra eltilthatja azt, aki:
  • a személyazonossága tekintetében a vizsgabiztost megtévesztette vagy azt megkísérelte,
  • a vizsgán szeszes ital vagy más hasonlóan ható szer hatása alatt van,
  • vagy egyébként a jármű biztonságos vezetésére alkalmatlan,
  • a vizsgabiztos döntésének meghozatalában előny adásával vagy ígéretével, fenyegetéssel befolyásolni törekedett.
 • A vizsgát a vizsgabiztos felfüggesztheti és a vizsgabizottság vezetője három hónapra eltilthatja azt, aki a vizsga rendjét megzavarta.
 • A vizsgát a vizsgabiztos abban az esetben is felfüggesztheti, ha a szakoktató a vizsga eredményének befolyásolására törekedett. Ebben az esetben a szakoktató kaphat a vizsgabizottság vezetőjétől legfeljebb hat havi eltiltást a vizsgákon való részvételtől.

Érvénytelenített vizsga: érvénytelennek kell tekintenie a közlekedési hatóságnak azt a vizsgát, amelyet a hatóság félrevezetésével, hamis adatok közlésével, jogszabályokban előírt feltételek hiányában, vagy a vizsgáztatás szabályainak megszegésével tettek le.

Fontos tudnivaló még, hogy az egyes járműkategóriához tartozó vizsgákat a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga letételének időpontjától számított két éven belül lehet letenni. A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes. Amennyiben azonos kategóriában a megelőző 2 éven belül 5 sikertelen gyakorlati forgalmi vizsgát tett, rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálaton kell részt vennie. Ha a vizsgázó valamelyik kategóriában (alkategória vagy kombinált kategória) tett 5 sikertelen forgalmi vizsgát követően a rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálaton “járművezetésre pszichológiailag alkalmas” minősítést szerzett, a továbbiakban járművezetői vizsgáihoz kapcsolódóan rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatra nem kötelezhető.

Vizsgaigazolás kiállítása

Sikeres forgalmim vizsgát követően a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Dél-Alföldi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály Bács-Kiskun Vármegyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály (Kecskemét, Szent István körút 19/a.) vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres vizsgát követő 1 munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére.

Járművezetésre jogosító okmányok kiadásának feltételei: Járművezetésre jogosító okmányt az kaphat, aki betöltötte a járműkategóriához előírt életkort, és a jártassági feltételeknek eleget tett; eredeti iskolai bizonyítványát a vizsgaközpont részére bemutatta; a járművezetői tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, vagy annak elvégzése alól felmentést kapott, vagy tanfolyammentes vizsgát tehetett; sikeresen letette az elméleti vizsgát, majd a gyakorlati vizsgá(i)t; rendelkezik az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését bizonyító igazolással ((vagyis eredményesen elvégezte az elsősegélynyújtási tanfolyamot, vagy végzettsége alapján felmentést kapott); a járművezetésre közlekedésbiztonsági szempontból alkalmas; az egészségügyi alka1masság fettételeinek megfelel; az előírt pályaalkalmassági feltételeknek megfelel és szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van, nem magyar állampolgár esetében az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott; közlekedésbiztonsági szempontból járművezetésre nem minősül alkalmatlannak. Szokásos tartózkodási hely: - az az ország, ahol az adott személy általában él, vagyis ahol egy naptári évben legalább 185 napot tolt személyes és foglalkozásával összefüggő kötöttségei miatt, vagy foglalkozási kötöttségekkel nem rendelkező személy esetében olyan személyes kötöttségei miatt, amelyek szoros kapcsolatra utalnak az adott személy és azon ország között, ahol él, valamint - azon személy esetében, akinek a foglalkozással kapcsolatos vagy személyes kötöttségei eltérő országokhoz kapcsolódnak, és ennek következtében felváltva két vagy több EGT-államban található különböző helyeken él, a szokásos tartózkodási helynek a személyes kötődések szerinti tagállamot kell tekinteni, feltéve, hogy az ilyen személy rendszeresen visszatér oda. Ez utóbbi feltételnek nem kell teljesülnie, ha a személy egy meghatározott időtartamra szóló feladat végrehajtása céljából él valamely tagállamban. Az egyetemi vagy az iskolai tanulmányok azonban nem jelentik a szokásos tartózkodási hely áthelyezését; A vezetői engedély kiállítására irányuló kérelmet a kérelmező nyújthatja be a közlekedési igazgatási hatóság felé. (Kormányhivatal Járási Hivatala, (kormányablak) A vezetői engedély automatikus kiállításához szükséges nyilatkozat megtette)ére vagy ezen ügyintézési forma kizárására, az alábbi elérhetőségen — a benne szereplő útmutatás szerint — van lehetőség:

 • Személyesen ügyfélfogadó irodánkban tehet nyilatkozatot
 • hu weboldalon, ügyfélkapus regisztrációval (okmányok/vezetői engedély)

A vezetői engedély első alkalommai történő kiváltására irányuló eljárás során az érvényes, állandó személyazonosító igazolvány vagy a személyazonosságot igazoló más érvényes okmány (útlevél) bemutatásán túl szükséges a kérelmező személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolványa, egészségügyi alkalmasságát megállapító véleménye, külföldi esetén a szokásos tartózkodási hely országát igazoló okmány. A vezetői engedély cseréjére irányuló eljárás során az ügyfélnek be kell mutatnia fentieken túlmenően a kiadás alapjául szolgáló érvényes vezetői engedélyét, külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély cseréje esetén a külföldi hatóság által kiállított vezetői engedélyt, a sikeres vizsga tényét tanúsító, vizsgaközpont által kiállított 1 évnél nem régebbi vizsgaigazolást (amennyiben rendelkezik vele, tehát korábban kérte annak papír alapú kiállítását).

Sikeres felkészülést és eredményes vizsgát kívánunk!

Kiskunhalasi iroda

Kiskunhalas Jósika u. 1

Jánoshalmi iroda

Jánoshalma Dózsa György u. 77.

Search