Pénzügyi feltételek

Tandíj alatt a teljes képzési szolgáltatást kell érteni még akkor is, ha a részletekben lett meghatározva és megfizetve. Tan- és vizsgadíjat az ERSTE Baknál vezetett 11998408-03604940 számlaszámra vagy irodánk házipénztárába lehet befizetni. Részletfizetés vagy pótóra vásárlás esetén is.
Készpénzt tilos a tanulónak átadnia és az oktatónak átvennie! A befizetést bizonyító nyugtát az ügyfélszolgálati irodában, pótóra vásárlás esetén a gyakorlati oktatónak be kell mutatni. Szolgáltatást csak ezt követően biztosítunk.
Részletfizetés lehetséges. A tanfolyam indulásakor az elméleti tanfolyam díját kell befizetni melyet első részletként, foglalónak tekintünk, a PTK. idevonatkozó rendelkezései szerint. A tandíj további részét 3 egyenlő részletben, az első részt a rutin illetve a járműkezelési vizsgáig, míg a fent maradó részt a tanfolyam végéig, de legkésőbb a forgalmi vizsgára való kiírásig kell rendezni (forgalmi vizsga előtt egy hét). A csoportos foglalkozásokat igénylő szolgáltatás (elméleti tanfolyam, biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés) tandíjrésze a tanfolyam beindulása után nem változik és nem is kérhető, téríthető vissza.
Gyakorlati tandíj esetében, az esetleges tandíjváltozás jogát az autósiskola fenntartja.


A tanfolyam beindítása után, amennyiben gyakorlati tandíjváltozás történik úgy a tanulót az iskola a változást megelőzően 1 hónappal köteles értesíteni. Ebben az esetben az autósiskola lehetőséget biztosít tanulói számára, ezen időszakban, még a régi áron történő, tandíj előre megfizetésére. Amennyiben a tanuló nem kíván élni ezzel a lehetőséggel, úgy további szolgáltatást csak új tanulmányi szerződés megkötése után biztosítunk.

A gyakorlati vezetési órák és a pótórák díjai megegyeznek.

A tanfolyam félbeszakítása esetén a tanuló - írásbeli kérelemre (pl: a tanuló másik autósiskolánál szeretné folytatni a képzést) – a fel nem használt tanfolyamdíjat visszaigényelheti, kezelési költség és az estlegesen nyújtott kedvezmény levonása után.
A kezelési költség nem lehet több, mint a teljes tandíj 10%-a. Nem kell a kezelési költséget megfizetni annak a tanulónak, aki a képzést az oktató vagy képző szerv hibájára visszavezethető okok miatt szünteti meg és kéri át magát másik képző szervhez.
A tandíjakat az 1 számú melléklet tartalmazza.

Kiskunhalasi iroda

Kiskunhalas Jósika u. 1

Jánoshalmi iroda

Jánoshalma Arany János u. 2.

Search