Mentesítések

Az alább felsorolt képesítéssel rendelkező tanulókat a tanfolyam adott tantárgyának foglalkozásain való részvétel alól az iskolavezető mentesíti. A vizsgakötelezettség alóli mentesítési kérelem a felmentés alapjául szolgáló - az iskolavezető által hitelesített - okirat fénymásolatának a Jelentkezési laphoz való csatolásával történik. Ugyanígy kell eljárni az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító okirat és a korábban szerzett vezetői engedély (járművezetői engedély, járművezetői igazolvány) esetében is. A vizsga alóli mentesítést a Kormányhivatal a Jelentkezési lapra tett bejegyzéssel engedélyezi.

„Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek” és a „biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés” tan- és vizsgatárgyakból (kivéve „AM”, A/1”, „A2”, „A” és „B” járműkategóriát):


- Bármely egyetemen (főiskolán) szerzett gépész-, autógépész-, közlekedés mérnöki vagy üzemmérnöki vagy mérnöktanári vagy üzemmérnöki műszaki tanári oklevél ,szakirányú műszaki oktatói oklevél. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi egyetem, Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolai Karon és a jogelőd Katonai főiskolán szerzett - harcjármű üzembentartó szakos oklevél, - katonai gépjármű üzemeltető szakos oklevél, - gépjármű technikus tiszti, -harcjármű üzemeltetői üzemmérnök képesítés.
- Műszaki ismeretek szakos szakoktatói oklevél (vagy ezzel egyenértékű képesítés).
- Technikusi oklevél (szakközépiskolai érettségi) -közúti járműgépész, - közlekedés gépész, - gépjármű-technikai, - gépjármű üzemi, - mezőgazdasági gépész, mezőgazdasági gépjavító, gépjárművezető és karbantartó - építőgépész szakon végzettek.
- Szakképesítés - szakmunkás bizonyítvány, - autószerelő, - anyagmozgatógép-szerelő, - építőgép szerelő, - mezőgazdasági gépszerelő, - gépjárművezető és karbantartó, - mezőgazdasági gépész,- fakitermelési gépkezelő, - állattartó telepi gépész,- kertészeti gépész - növénytermesztő gépész, -erdőgazdasági gépész, - mezőgazdasági gépszerelő és gépüzemeltető, -mezőgazdasági gépjavító és karbantartó, -a közúti járművezetői vizsgáztatás keretében szerzett gépjárműkezelői bizonyítvány.
- A felsorolt szakképesítéseket adó oktatási intézmények hallgatói részére iskolai tantervbe építetten szervezett járművezetői tanfolyam esetén a felmentés megadható, a vizsga igazolás azonban csak az érettségi bizonyítvány (technikusi oklevél, szakmunkás végzetséget, illetve szakképesítést igazoló bizonyítvány) bemutatása esetén állítható ki. Ha a felmentést szervezetten megkérte az iskola, de a vizsgázó a felmentéshez szükséges iskolai végzetségét igazoló okiratot (még) nem tudja bemutatni a felmentett tárgyakból kérheti a vizsgázó a vizsga letételét. Valamennyi vizsga sikeres letétele esetén – az egyéb feltételek teljesülése mellett – a vizsgaigazolást a vizsgázó részére ki kell adni.


Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás

- Munkavédelmi szakképzés keretében szerzett szakképesítés: - munkavédelmi szakmérnöki oklevél, - munkavédelmi üzemmérnöki oklevél, - felsőfokú munkavédelmi szakképesítő egyetemi tagozaton szerzett oklevél - munkavédelmi technikusi oklevél, - középfokú munkavédelmi szakképesítő oklevél,- a közúti járművezetői vizsgáztatás keretében 1993. január 1-je után tett sikeres vizsga a “Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás” vizsgatárgyból.


Egyéb mentességek

Mentesül az elméleti tanfolyam és vizsga alól és gyakorlati vizsgára bocsátható az is, aki - „A2” alkategóriás vizsgához – két évnél nem régebben szerzett – „A1” alkategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik és két éven belül „A1”alkategóriára sikeres elméleti vizsgát tett. - „A” kategóriás vizsgához – két évnél nem régebben szerzett – „A korl.” kategóriás vagy „A2” vagy „A1” alkategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik és két éven belül „A korl.” kategóriára vagy „A1” vagy „A2” alkategóriára sikeres elméleti vizsgát tett. - „C” kategóriás vizsgához – két évnél nem régebben szerzett – „C1” alkategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik és két éven belül „C1” alkategóriára sikeres elméleti vizsgát tett.

Mozgáskorlátozott, siket valamint olyan tanulót, aki a magyar nyelvet nem beszéli, a tanfolyam elméleti tantárgyainak foglalkozásain való részvétel alól, kérésre, az iskolavezető mentesíti. A mentesített tanulók felkészítésében a képzőszerv a tanulóval kötött külön megállapodás szerint működik közre.


Az elsősegélynyújtásból: előírt ismeretek megszerzését tanúsító - a Magyar Vöröskereszt által kiállított - “Igazolás” nélkül is a vizsgaigazolás kiadható: A 31/1992. (XII. 19.) NM rendelet alapján: - az orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi, - az állatorvos-tudományi egyetemen szerzett állatorvosi, - védőnői, - dietikusi, - mentőtiszti, - gyógytornász, - egészségügyi szakoktatói, - diplomás ápolói, oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők, - közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek, - egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek,
továbbá: minden olyan vizsgázó, aki 1969. július 1-je és 1983. december 31-e között “D” járműkategóriás vezetői engedélyt vagy „TR” kategóriára járművezetői engedélyt szerzett, valamint aki 1984. január 1-je után bármely kategóriában vezetői engedélyt, „TR” kategóriára járművezetői engedélyt, illetve mezőgazdasági vontatóra, segédmotoros kerékpárra, vagy lassú járműre járművezetői igazolványt szerzett.
Abban az esetben, ha a Magyar Vöröskereszt által kiadott “igazolással” nem rendelkezik és felmentést sem kapott, akkor az Autósiskola vállalja, hogy a Magyar Vöröskereszttel egyeztetve a tanfolyamot megszervezi, és a hallgatók az igazoláshoz szükséges vizsgát letehetik.

Kiskunhalasi iroda

Kiskunhalas Jósika u. 1

Jánoshalmi iroda

Jánoshalma Arany János u. 2.

Search