Amit a vizsgáról általában tudni kell

- Pontos időben kell megjelenni.

- Az elméleti vizsgáztatás számítógépen történik, melyet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala, Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Járművezető Képzési és Vizsgázgatási Osztály Bajai Kirendeltségén végeznek. (Cím: Baja, Nagy István u. 40. Tel.: 79/323-068) A tantermi elméleti tanfolyam elvégzése után a tanfolyam hallgatóit saját autóbuszunkkal szállítjuk az elméleti vizsgára és vissza.

- A pótvizsgára történő eljutás történhet egyénileg vagy előzetes egyeztetés után szintén az autóbuszunkkal.

- Valamennyi vizsgán a tanulónak igazolnia kell a személyazonosságát (pl.: személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány, stb.), be kell mutatnia a lakcímkártyáját, jogosítványát (ha már rendelkezik vele).

- Aki a vizsgán valamely tárgyból nem felelt meg, a pótdíj befizetése után kérhet és kaphat új vizsgaidőpontot a vizsgabizottságtól.

- Az írásbeli vizsga helyett a vizsgabizottság vezetőjének engedélye alapján szóbeli vizsgát tehet, az, aki a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszéli, illetőleg érti, vagy a vizsga időpontjában egészségi állapota miatt írásra képtelen.

- Forgalmi vizsga csak sikeres rutin illetve járműkezelési vizsga után tehető kivéve „B” illetve „A1” meglévő „B”-vel.

A vizsgát a vizsgabiztos köteles felfüggeszteni és a hatóság vezetője hat hónapra eltilthatja azt, aki:

  • a személyazonossága tekintetében a vizsgabiztost megtévesztette vagy azt megkísérelte,
  • a vizsgán szeszes ital vagy más hasonlóan ható szer hatása alatt van,
  • vagy egyébként a jármű biztonságos vezetésére alkalmatlan,
  • a vizsgabiztos döntésének meghozatalában előny adásával vagy ígéretével, fenyegetéssel befolyásolni törekedett.

- A vizsgát a vizsgabiztos felfüggesztheti és a vizsgabizottság vezetője három hónapra eltilthatja azt, aki a vizsga rendjét megzavarta.

- A vizsgát a vizsgabiztos abban az esetben is felfüggesztheti, ha a szakoktató a vizsga eredményének befolyásolására törekedett. Ebben az esetben a szakoktató kaphat a vizsgabizottság vezetőjétől legfeljebb hat havi eltiltást a vizsgákon való részvételtől.

Érvénytelenített vizsga: érvénytelennek kell tekintenie a közlekedési hatóságnak azt a vizsgát, amelyet a hatóság félrevezetésével, hamis adatok közlésével, jogszabályokban előírt feltételek hiányában, vagy a vizsgáztatás szabályainak megszegésével tettek le.

Fontos tudnivaló még, hogy az egyes járműkategóriához tartozó vizsgákat a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga letételének időpontjától számított két éven belül lehet letenni. A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes. Amennyiben azonos kategóriában a megelőző 2 éven belül 5 sikertelen gyakorlati forgalmi vizsgát tett, rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálaton kell részt vennie. Ha a vizsgázó valamelyik kategóriában (alkategória vagy kombinált kategória) tett 5 sikertelen forgalmi vizsgát követően a rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálaton “járművezetésre pszichológiailag alkalmas” minősítést szerzett, a továbbiakban járművezetői vizsgáihoz kapcsolódóan rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatra nem kötelezhető.

VIZSGAIGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSA

A vezetői engedély kiadásának feltételéül a jogszabályban meghatározott vizsgáztatási előírásoknak az a vizsgázó tett eleget, aki az egyes kategóriákhoz, kombinált kategóriákhoz előírt vizsgatárgyakból megfelelt, vagy azok teljesítése alól felmtentést kapott. A sikeres vizsgáról a Közlekedési Hatóság vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sieres vizsgát követő három munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igaztgatási hatóság (Okmányiroda) részére.

Az Okmányirodában be kell mutatni a személyazonosító okmányt, a "Közúti elsősegélynyújtás" tanfolyam elvégzéséről szóló igazolást és az orvosi alkalmassági vizsgálat eredeti példányát. Ezekre a dokumentumokra abban az esetben nincs szükség, ha kategóriabővítés történik, és a meglévő vezetői engedély orvosi alkalmassága még érvényes, valamint az ügyfél a "Közúti elsősegélynyújtás" igazolását az előző kategóriák megszerzésénél már bemutatta.

Kiskunhalasi iroda

Kiskunhalas Jósika u. 1

Jánoshalmi iroda

Jánoshalma Arany János u. 2.

Search