Targoncavezetői OKJ képzés - KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Képzési program megnevezése: Építő- és anyagmozgató gép kezelője

(TARGONCAVEZETŐ)

OKJ azonosító: 32 582 02

A képzés nyilvántartásba vételi száma: E‐000137/2014/A001

 
 
A képzés megkezdésének feltételei:
 
Iskolai előképzettség:  alapfokú iskolai végzettség                                                   
Egészségügyi alkalmassági követelmények:  szükségesek
Szakmai előképzettség: nincs
Pályaalkalmassági követelmények: nincs
Előírt gyakorlat: nincs        
 
 
Képzési időtartam:
 
Képzés óraszáma: 90 óra (gyakorlat beszámítás max. 42 órában lehetséges)
Elméleti képzési idő aránya: 40 %   ( 36 óra )
Gyakorlati képzési idő aránya:  60 %   ( 54 óra )
 
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A targoncavezetők munkakörüket megfelelő üzembiztonsággal, szakszerűen, a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása mellett önállóan látják el a termelés megkövetelte színvonalon.
 
A szakképesítéssel rendelkező képes:
 
 • a munkavégzés helyét kijelölni és biztosítani
 • megtervezni a mozgatandó teher útvonalát és a teher elhelyezési területét
 • áttekinteni a feladat ellátásához szükséges dokumentumokat és a napi eseményeket bejegyezni az emelőgép naplóba
 • műszakkezdés előtti biztonsági és üzemi ellenőrzéseket végrehajtani
 • targoncát üzemeltetni, munkavégzést végrehajtani
 • munkaterületen a szükséges helyváltoztatásokat végezni
 • rögzítő eszközöket kiválasztani, használni, ellenőrizni
 • irányítóval kapcsolatot tartani
 • műszak végi feladatokat ellátni, a gépre vonatkozó műszaki és munkavédelmi előírások szerint
 • betartani a munkakörére vonatkozó munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat
 • betartani és alkalmazni a munkakörére vonatkozó rakodástechnológiai szabályokat illetve előírásokat
 • használni a munkakörére és a kezelt gépre előírt egyéni és csoportos védőeszközöket
 • felmérni és jelenteni a veszélyforrásokat, valamint az egészségre ártalmas tényezőket
 • baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelelően intézkedni

 
 
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
 
Gyakorlati vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: Emelőgépkezelők gyakorlati feladatai
 
A vizsgafeladat időtartama: 10 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %
 
 
Szóbeli vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: Emelőgépkezelők elméleti ismeretei
 
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %
 
 

Egyéb előírások

 
A szakmai gyakorlati képzés idejében a foglalkoztató cég vezetője által kiadott, cégszerűen aláírt gyakorlati időről szóló igazolás (gyakorlatot igazoló lap) alapján igazolt gyakorlati idő beszámítható maximum 42 órában,
A gyakorlati idő beszámítás vizsgázónként értendő.
Gyakorlati igazolás, vagy építőgépkezelő, vagy gépkezelő jogosítvány alapján történő gyakorlati idő beszámítása esetén is legalább 12 órás gyakorlati képzésben kell részt vennie a tanfolyami hallgatónak.
Egy vizsga alkalmával több szakmairány vonható össze. Összevont vizsga szervezése esetén az együttes összlétszám legalább tíz fő. Összevont vizsga szervezése esetén egy tanfolyami hallgató legfeljebb két szakmairányra tehet vizsgát.
A közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásról szóló miniszteri rendeletben meghatározott esetekben a gépkezelőnek az OKJ bizonyítvány mellett a gépcsoportra előírt, érvényes gépkezelői jogosítvánnyal is rendelkeznie kell.
 

Eszköz- és felszerelési jegyzék

 
Targonca
Gépkarbantartó eszközök
Szerelékek, tartozékok
Teherkötöző, rögzítő eszközök
Egyéni védőeszközök a munkavédelmi előírások szerint
Rakatképzésre alkalmas raklap (legalább 8 db)
Targoncához tartozó okmányok
 
A megszerzett szakképesítés az alább felsorolt gépcsoportokba sorolható gépek kezelésére nyújt államilag elismert szakképesítést.

Targoncák 

 • Vezetőüléses targoncák
 • Vezetőállásos targoncák
 • Gyalogkíséretű targoncák
 

Kiskunhalasi iroda

Kiskunhalas Jósika u. 1

Jánoshalmi iroda

Jánoshalma Arany János u. 2.

Search