KRESZ tanfolyamhoz szükséges:

személyigazolvány,

lakcímkártya,

jogosítvány (ha van)

orvosi alkalmassági

8. oszt. bizonyítvány

  

----------

"B+E" kategória
"B+E" kategória

„B” kategóriába tartozó vontató jármű és pótkocsi vagy félpótkocsi olyan szerelvénye, amelyben a pótkocsi vagy félpótkocsi megengedett legnagyobb össztömege a 3500 kg-ot nem haladja meg.
        

Tanfolyamra jelentkezés feltételei:
- 17,5 éves életkor,
- egészségügyi alkalmasság,
- alapfokú iskolai végzettség,
- "B" kategóriára érvényes nem kezdő vezetői engedély

Jelentkezéshez kell:
 - alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány
 - személyes irataidat (érvényes személyi igazolvány vagy útlevél, lakcímkártya, jogosítvány)

 

Még milyen jármű vezetésére jogosít?
A "B+E" kombinált kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még - az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő 10 évig - a segédmotoros kerékpár, a mezőgazdasági vontató és egy pótkocsija, lassú jármű és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erővel vont jármű.