KRESZ tanfolyamhoz szükséges:

személyigazolvány,

lakcímkártya,

jogosítvány (ha van)

orvosi alkalmassági

8. oszt. bizonyítvány

  

----------

Áraink

Képzési díjak: kategóriás képzés esetén

2018. március 01-től induló tanfolyamokra

Kate-
gória

Tandíjak

Vizsgadíjak

Össze-
sen
Elmé-
leti óra-
szám
Elmé-
leti díj
(Ft.)
Bü. Óra-
szám
Bü. tan-
folyam
-díj (Ft.)
Veze-
tés óra
szám
Óradíj Gyakor-
lati tandíj (Ft.)
Óra össz. Díja (Ft.) KRESZ
(Ft.)
Mun-
kavé-
delem
(Ft.)
Szerk.
ism.
(Ft.)
Bü.
(Ft.)
Jármü
kezelés (Rutin)
(Ft.)
Forga-
lom
(Ft.)
Össze-
sen
AM 25 25,000 -   11 3,200 35,200 36 60,200 4,600       3,600 3,600 11,800 72,000
A1 30 30,000 -   17 3,700 62,900 47 92,900 4,600       4,700 11,000 20,300 113,200
A1* 3 12,000 -   3 3,700 11,100 6 23,100 4,600         11,000 15,600 38,700
A2 30 30,000 -   17 3,700

62,900

47 92,900 4,600       4,700 11,000 20,300 113,200
A2* -        12  3,700  44,400 12  44,400         4,700 11,000 15,700 60,100
A2** 3 12,000 -   8 3,700 29,600 11 41,600 4,600       4,700 11,000 20,300 61,900
A 30 30,000 -   27 3,700 99,000 57 129,900 4,600       4,700 11,000 20,300 150,200
A* -       17 3,700 62,900 17 62,900         4,700 11,000 15,700 78,600
A** 3 12,000     11 3,700 40,700 14 52,700 4,600       4,700 11,000 20,300 73,000
A*** -   -   12 3,700 44,400 12 44,400         4,700 11,000 15,700 60,100
A**** 3 12,000     8 3,700 29,600 8 41,600 4,600       4,700 11,000 20,300 61,900
B 28 40,000 -   30 4,500 135,000 58 175,000 4,600         11,000 15,600 190,600
C* -   16 20,000 15 4,700 70,500 31 90,500       4,400 3,500 11,000 18,900 109.400
C 64 45,000 16 20,000 30 4,700 141,000 110 206,000 4,600 4,600 4,600 4,400 3,500 11,000 32,700 238,700
C+E 12 25,000 8 15,000 15 5,100 76,500 35 116,500 4,600   4,600 4,400 3,500 11,000 28,100 144,600
B+E 24 40,000 4 10,000 17 4,600 78,200 45 128,200 4,600 4,600 4,600 4,400 3,500 11,000 32,700 160,900
D1 32 30,000 8 20,000 31 4,700 145,700 71 195,700 4,600     4,400 3,500 11,000 23,500 219,200
D 20 30,000 8 20,000 31 5,700 176,700 59 226,700 4,600     4,400 3,500 18,500 31,000 257,700

    

 

A1       Előzmény nélkül   A1*     meglévő B kategóriával    A2       Előzmény nélkül  
A2*     A1-gyel 2 éven belül  A2**   A1-gyel 2 éven túl  A         Előzmény nélkül  
A*       A1-gyel 2 éven belül  A**     A1-gyel 2 éven túl A***      A2-vel 2 éven belül     
A****  A2-vel 2 éven túl C*      C1-gyel 2 éven belül    

                                                                  
 

 

Vizsgadíjak:

A vizsgadíjakat eseményszerűen kell befizetni, mindig az adott vizsga előtt.
 

Elméleti vizsga díja járműkategóriánként Írásbeli és szóbeli:
„AM” , „A1”, „A2”, „A”, „B”, „B+E”, „C”, „C+E”, „D” - 6.000,- Ft

Számítógépes:
„AM” , „A1”, „A2”, „A”, „B”, „B+E”, „C”, „C+E”, „D”-  4.600,- Ft
 

Gyakorlati vizsga díja járműkategóriánként és vizsgatárgyanként:
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetési vizsga:

„B+E” , “C”, “C+E”,”D” - 4.400,- Ft
 

Rutin vizsga:
„C”, „B+E”, „C+E”, „D” -  3.500,- Ft

Járműkezelési vizsga:
„A1”, „A2”, „A” 4700 Ft „AM” 3.600,- Ft

Forgalmi vizsga:
„A1”, „A2”, „A”, „B”, „B+E”, „C”, „C+E” - 11.000,- Ft
„AM” - 3.600,- Ft
„D” - 18.500,- Ft

Új vizsgalap kiállításának díja: - 2.500,- Ft
 

Egyéb díjak

Közúti elsősegélynyújtás tanfolyamdíja: 8.000,- Ft
Közúti elsősegélynyújtás vizsgadíja: 7.900,- Ft
 

Orvosi alkalmasság díja:
40. életévét még nem töltötte be: 7.200,- Ft
40. életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem töltötte be: 4.800- Ft
60. életévét betöltötte: 2.500,- Ft


Vezetői engedély kiállításának díja: 4.000,- Ft

 

2019. ÉVI SZAKTANFOLYAM- ÉS VIZSGADÍJAK


GKI tehergépjármű alapképző        130.000,- Ft+ 10.000,- kártya díj
GKI tehergépjármű továbbképző      70.000,- Ft+ 10.000,- kártya díj
GKI alap kiegészítő                         70.000,- Ft+ 10.000,- kártya díj
GKI autóbusz alapképző                130.000,- Ft+ 10.000,- kártya díj
GKI autóbusz továbbképző              70.000,- Ft+ 10.000,- kártya díj
GKI összevont alapképző               160.000,- Ft+ 10.000,- kártya díj
GKI összevont továbbképző             90.000,- Ft+ 10.000,- kártya díj
GKI kiegészítő továbbképző             40.000,- Ft+ 10.000,- kártya díj

Mg. vontató, vegyszer, üzemanyag, műtrágya    40.000,- Ft

OKJ-s bizonyítvánnyal (1 gépcsoport)     40.000,- Ft
OKJ-s bizonyítvánnyal (2 gépcsoport)     50.000,- Ft
OKJ-s bizonyítvánnyal (3 gépcsoport)     60.000,- Ft

Minden további gépcsoport                 + 10.000,- Ft

OKJ-s gépkezelő tanfolyam (1 szakképzés)      80.000,- Ft
OKJ-s gépkezelő tanfolyam (2 szakképzés)    120.000,- Ft

OKJ-s gépkezelő tanfolyam (3 szakképzés)    160.000,- Ft

Egy alkalommal 3 szakképzésre lehet vizsgázni!